Card 1c Card 1d Card 1h Card 1s Card 2c Card 2d Card 2h Card 2s Card 3c Card 3d Card 3h Card 3s Card 4c Card 4d Card 4h Card 4s Card 5c Card 5d Card 5h Card 5s Card 6c Card 6d Card 6h Card 6s Card 7c Card 7d Card 7h Card 7s Card 8c Card 8d Card 8h Card 8s Card 9c Card 9d Card 9h Card 9s Card 10c Card 10d Card 10h Card 10s Card 11c Card 11d Card 11h Card 11s Card 12c Card 12d Card 12h Card 12s Card 13c Card 13d Card 13h Card 13s
Blahoželáme! Vyhrali ste!
Skóre hry
Čas:232:324
Skóre:12312
Časový bonus:1234
Celkové skóre:3424
Vaša štatistika
Najlepšie skóre:3432Dátum:YYYY-MM-DD
Výhry:32Priemerné skóre:321232
Odohraté hry:62Priemerné skóre:321233
Podiel výhier v percentách:23%
Dajte nám like na Facebooku!
 

Hrať znova
Vaša štatistika
Vybrať skórovanie
 Žiadne skórovanie
 Štandardné nečasované skórovanie
Štandardné časované skórovanie
 Vegas skórovanie
Jedna farba
 Dve farby
 Štyri farby
Základná štatistika
Odohraté hry:A
Výhry:A
Podiel výhier v percentách:A
Najdlhšia séria výhier:A
Najdlhšia séria prehier:A
Aktuálna séria:A
Štatistika výsledkov
Najlepšie skóre:A
Dátum:A
Priemerné skóre za vyhratú hru:A
Celkové priemerné skóre:A
Čas a ťahy
Celkový čas hry (sekundy):A
Priemerný čas za vyhratú hru (sekundy):A
Celkový počet ťahov :A
Priemerný počet ťahov za vyhratú hru:A
Priemerný počet ťahov za hodinu vo vyhratú hru:A
Obnoviť
 
Zavrieť
Informácie

Dajte nám like na Facebooku! Vždy sem môžete položiť otázku.

 

Dôležité klávesové skratky

Prepnúť na celú obrazovku:F11 (väčšina prehliadačov)
Krok späť:Ctrl+Z
Vyložiť znovu:F2
Zavrieť dialógové okno:Esc

O Solitaire (Pasianse alebo Solitére)

Klondike solitaire, známy aj ako „solitér“ alebo „pasians“ je jedným z najpopulárnejších solitérov. Solitéry sú kartové hry, ktoré môže hrať jeden hráč. Klondike Solitaire sa stal populárny v 19. storočí počas zlatej horúčky v Yukone, na území severozápadnej Kanady. Hoci sa prvé počítačové hry solitéra datujú do roku 1981, populárna počítačová verzia Klondike Solitaire sa prvýkrát stala súčasťou systému Windows 3.0, aby ľuďom pomohla naučiť sa ako používať myš na funkciu „ťahaj a pusť“. Vytvoril ju neplatený stážista. V súčasnosti je solitér veľkou prekážkou kancelárskej produktivity a často je zamestnancami IT zakázaný, čo núti zamestnancov v práci vyhľadávať online spôsoby zábavy. Užite si Solitéry online!

Ako hrať pasians?

Hra sa začína zamiešaným balíčkom kariet. Cieľom je zoradiť karty podľa farby a čísla, začínajúc esami v dolnej časti a končiac kráľmi v hornej časti. Karty, počnúc esami, môže hráč ukladať do základných políčok v pravom hornom rohu hracej plochy. Hráč presúva karty myšou pomocou funkcie „ťahaj a pusť“, teda kliknutím na kartu a podržaním tlačidla myši, pričom myš spolu s kartou presunie na nové miesto, kde uvoľnením tlačidla myši kartu uvoľní.

Ak nie sú v základných políčkach žiadne karty, ktoré by bolo možné umiestniť, hráč si môže ťahať kartu (alebo tri karty, podľa toho, ktorý variant hry si hráč vybral) zo zásoby v ľavom hornom rohu hracej plochy alebo môže manipulovať s kartami, ktoré už na hracej ploche sú. V tradičnej hre Solitaire sú karty na hracej ploche usporiadané až do siedmich stĺpcov. Niektoré karty sú otočené smerom nahor a niektoré smerom nadol. Hráč môže premiestňovať karty otočené nahor. Takáto karta môže byť presunutá buď do základného políčka hore, alebo do iného stĺpca spolu so všetkými kartami, ktoré na nej ležia. Karta môže byť položená na inú kartu v ľubovoľnom stĺpci iba vtedy, ak má číslo o jedna nižšie a farbu opačnú, ako má karta, na ktorú je položená.

V Solitaire Online sú dva spôsoby skórovania. Vegas skórovanie vyžaduje, aby hráč vopred investoval 52 $ (1 $ za každú kartu, záporné čísla nájdeme v zátvorke) a následne vráti 5 $ za každú kartu umiestnenú do základného políčka. V tomto type skórovania si môže hráč prejsť karty v zásobe obmedzený počet krát: raz, ak je naraz vyložená len jedna karta, a trikrát, ak sú naraz vyložené tri karty. Ďalším typom skórovania je štandardné skórovanie. Pri ňom hráč získava body za každý ťah. Pri použití štandardného skórovania si hráč môže vybrať, či chce hrať hru na čas alebo nie. Pri hre na čas sa body odpočítavajú podľa toho, ako plynie čas, a na konci hry sa udelí bonus za včasné dokončenie.

Nasledujúce nápovedy môžu byť nápomocné. Kliknutím na kartu pravým tlačidlom myši odošlete kartu do základného políčka a pravým kliknutím na zelený priestor pod kartami pošlete do základných políčok všetky karty, ktoré je možné.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať na info@solitaire-pasians.eu. Všetky otázky, sťažnosti, poďakovania a komentáre sú vítané.

Táto hra bola vytvorená spoločnosťou Simiade. Takto nás môžete kontaktovať:

Simiade
Adam Narkiewicz
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Poľsko
+48 728235409
contact@simiade.com
https://simiade.com/

Zavrieť